Det Franska legaltech-bolaget Didomi lanserar Preference Management Platform för en enklare hantering av användares kommunikationspreferenser

18 januari 2022 - Didomi, en global Fransk ledare inom Consent Management (legaltech), tillkännager idag expanderingen av sin Preference Management Platform (PMP). Lösningen, som redan är implementerad globalt bland kunder som Hilti, Pierre & Vacances Center Parcs och Decathlon, ger marknadsförare en flexibilitet att distribuera digitala upplevelser som respekterar deras användares kommunikation preferenser. Genom att göra detta kan de enkelt följa data sekretessbestämmelserna samtidigt som de främjar en förtroenderelation med sina kunder.

Med den växande nivån av personalisering av marknadsföring, det planerade försvinnandet av tredjepartscookies och de ökande farhågorna om personlig dataintegritet bland konsumenter globalt, har varumärken och utgivare förstått det akuta behovet av att investera i data transparens. Så kallade “first- och zero party data strategies”, som omfattar alla former av marknadsföring baserad på samtycke. Frivilligt tillhandahållen kunddata, är en högsta prioritet för företag globalt.

Hqdefault

Ändå har marknadsförare fortfarande få verktyg för att göra hanteringen enkel, vilket gör det krångligt att skapa transparenta användarupplevelser som bevisat boostar lojalitet och förtroende hos kunder.

Redan välkänd för sin Consent Management Platform (CMP), med använd på tusentals webbplatser, appar och smart TV, är Didomi stolt över att tillkännage lanseringen av sin Preference Management Platform (PMP), som kommer att hjälpa företag att hantera dessa utmaningar. Didomis PMP ger företag möjligheten att leverera personifierade marknadsföring upplevelser, både online och offline.

Tack vare Didomis Preference Management Platform kan onlinemarknadsförare mycket enkelt bygga Preference Centers genom att uppdatera sina produkt- och kommunikation preferenser (e-post, SMS, telefon eller annat).

Det unika med denna nya, kodfria lösning ligger i användarvänligheten för marknadsförare, som enkelt kan anpassa Preference Centers till sina företags varumärken. Den största fördelen ligger i den enkla konfigurationen tack vare integrationer med CRM och marknadsföringsverktyg som Hubspot Marketing Hub, Actito, Selligent eller Adobe Campaign.

Med en Preference Management Platform behöver marknadsförare inte uppskatta eller gissa vad kunderna vill ha, de kan bara fråga dem direkt och förlita sig på den informationen för att leverera bättre marknadsföring och reklam. Didomis PMP ger alltså ett verktyg för varumärken att skapa en förtroenderelation, då användare får enkel kontroll över sin kommunikation eller produkt preferenser.

"Didomis Preference Management Platform ger dina kunder kontroll över sin personliga data, vilket gör det möjligt för dem att kontrollera och bestämma sina kommunikationspreferenser. Genom att visa anpassat och personligt innehåll bidrar du inte bara till ökat förtroende mellan dig och slutkund, det ger dig också möjligheten att påverka din return-of-marketing investment".

Malin Andersson, Sales Manager Nordics of Didomi

Förtroende och lojalitet ar en viktig grundpelare i all kommunikation. Att kunna leverera anpassad kommunikation som är utvalt av kunden själv, ökar chansen till köp och bidrar också till en starkare förtroenderelation mellan kund och slutkund

Tamara Nordberg, Lead Product Marketing Manager

Hos Didomi

Didomi är ett legaltech företag som gör det möjligt för organisationer att placera kundens samtycke centralt i sin strategi. Genom att göra samtycke och preferenser lättillgängliga drar företag nytta av kunddata samtidigt som de upptäcker ökat förtroende. Konsumenter är fria att välja vilken data de vill dela med sig av och hur de ska hålla kontakten med sina favoritmärken

Download PDF
Download PDF
Om Didomi

Didomi builds technology that allows organizations to place customer consent at the core of their strategy. By making consent and preferences easily accessible, companies benefit from compliant customer data while seeing higher engagement and increased user trust. Consumers, on their side, are free to choose what data to share and how to stay connected to their favorite brands across touchpoints. Our products include a globally adopted Consent Management Platform (CMP), which collects billions of consents every month, a highly popular Preference Management Platform (PMP), and a powerful suite of bespoke solutions to build better consent and preference management. Find out more at www.didomi.io.